Erik Jensen, regionsrådskandidat


Erik Jensen, kandidat til Regionsrådet

Mine mærkesager

– tryghed for ældre og fødende

– bedre psykiatriske tilbud, især botilbud

– et tættere samarbejde mellem region og kommune

– ordentlige arbejdsforhold med værdighed

– og – naturligvis – økonomisk ansvarlighed

 

Kære Frederiksbergborger

Til valget den 21. november skal der vælges et nyt regionsråd, der skal styre regionens udvikling i de næste 4 år.

Efter en lang erfaring med styring og ledelse indenfor den offentlige sektor har jeg besluttet mig for at stille op som kandidat til regionen for socialdemokratiet på Frederiksberg.

Hvis jeg kommer i regionsrådet vil jeg arbejde for
• tryghed for de ældre på Frederiksberg, også når man bliver syg.

Jeg vil arbejde for, at det fortsat skal være muligt som ældre at blive i eget lokalområde. Det er ikke værdigt, at ældre skal være svingdørspatienter på vores sygehuse. Her skal region og kommune bøje sig mod hinanden. Mennesket frem for systemet.

• anstændige og værdige tilbud til vores borgere med psykiske lidelser, ikke mindst relevante boliger, hvor der er det nødvendige personale. Opgaven skal løses så tæt på borgeren som muligt i et samarbejde mellem region og kommune.

• godt arbejdsmiljø for alle ansatte i regionen uanset uddannelse. Hvis du oplever, at din arbejdsindsats værdsættes, yder du det bedste til borgerne.

• fødende fra Frederiksberg skal igen kunne føde på Rigshospitalet på Østerbro.

De bedste hilsner
Erik Jensen
formand for socialdemokratiet på Frederiksberg

Følg mig på

Facebook