Rune Rummel


Rune Rummel

Rune Rummel

Jeg er 34 år gammel, bosat på Frederiksberg i svømmehalskvarteret, og arbejder som officer i Søværnet.

Jeg mener, de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs – det gælder både nationalt og kommunalt, og dermed også på Frederiksberg.

Mine mærkesager

Forebyggelse er langt bedre end behandling og medicinering

Gode rammer til fysisk aktivitet styrker forebyggelsen – Jeg er stor fortaler for at få folk til at dyrke mere idræt. Idrætten har masser af indlysende fordele. Forbedret sundhed, sociale netværk på tværs af sociale skel, forbedret integration og gode oplevelser for folk i alle aldre. Jeg mener, at en kommune har et ansvar for, at stille gode rammer til rådighed, og støtte op om et godt idrætsliv, både i og udenfor foreningerne. Al forskning viser, at regelmæssig fysisk aktivitet gavner både krop og psyke.

Grøn omstilling og bæredygtighed

Vi konfronteres hele tiden med, at den globale opvarmning truer vores eksistens. Så vi skulle hellere have gjort noget i går end i morgen.
Det starter altid med små tiltag, og der skal vi være en forgangskommune, og ikke være bange for at afprøve forslag og initiativer for at fremme den grønne omstilling og sænke luftforureningen. Det går også hånd i hånd med forebyggelsen.
Endnu flere cykelstier i kommunen kan få flere til at vælge den transportform, og være med til at nedsætte luftforureningen.

Frederiksberg skal gøre mere for udsatte grupper i vores samfund

Som en af de rigeste kommuner i Danmark mener jeg, at vi har pligt til at hjælpe hvor vi kan. Det kan fx være større fokus på vores tidligere udsendte på Veteranhjemmet (som ligger i kommunen), unge udsatte, syge ældre mm.

Mine styrker som politiker

Jeg har en lang karriere uden for politik og har haft berøring med forskellige samfundslag gennem mit job i forsvaret, veteranhjemmet på Frederiksberg og mine fritidsaktiviteter indenfor idræt.
Jeg er pragmatisk anlagt, og ser altid en sag fra to sider. Jeg har mine holdninger, men er også åben for argumenter og input, og lægger meget vægt på at inddrage folk.
Når folk får mere indflydelse, tror jeg også på, at de vil engagere sig mere.

Følg mig på

Facebook