Kontakt


Her kan du finde kontaktinformation på relevante personer for Socialdemokratiet på Frederiksberg. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Fællesbestyrelsen

Formand: Marie-Louise Knuppert, malouknu@gmail.com, 21 25 41 33

Næstformand: Julie Weile, julie_weile_larsen@hotmail.com, 26 83 03 61

Fælleskasserer: Aino Birk Vedel , ainobirkvedel@gmail.com, 23 25 13 79

Redaktør for A-nyt: Erik Jensen, erje1234@gmail.com, 21 72 58 00

Sekretær og Slotskredse: Lene Paludan Hastrup, hastrup39@gmail.com, 28 56 82 5

Kampagneansvarlig: Julie Weile, julie_weile_larsen@hotmail.com, 26 83 03 61

Frivillighedskoordenator: Bo Frahm, frahm@vip.cybercity.dk, 41 11 81 74

Aktivitetsansvarlig: Asbjørn Dalgaard, a-jorgensen@hotmail.com, 20 13 48 20

Web og Sociale Medier: Camilla Andreasen Arent, arent@arent.se, 24 79 59 53

Falkonerkredsen,:Irene Odgaard, iodgaard@kranen.dk, 30 61 90 12

DSU: Asta Mathilde Mølstrøm, astamathilde@gmail.com, 22 51 88 55

Suppleanter:

Kommunalbestyrelsen

  1. viceborgmester Michael Vindfeldtmivi02@frederiksberg.dk, 26 56 63 83

Kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltbergsine_heltberg@hotmail.com, 29 72 96 56

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroewibroe@frederiksberg.dk.

Kommunalbestyrelsesmedlem Malte Mathies Løckemaltemathiesl@gmail.com, 31 66 15 65


DSU Frederiksberg

Afdelingsformand: Asta Mathilde Mølstrøm, astamathilde@gmail.com, 22518855